Letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów

Nasza firma świadczy usługi letniego i zimowego oczyszczania ulic, placów oraz ciągów pieszych. Używamy specjalistycznego sprzętu, takiego jak zamiatarki, polewaczki oraz pługosolarki. Z naszych usług korzystają m.in. firmy, zarządcy parkingów, administracje osiedli mieszkaniowych, a także zarządcy dróg publicznych. Realizujemy zlecenia stałe oraz jednorazowe.

W zakresie letniego utrzymania, oferujemy:
• mechaniczne zamiatanie ulic, parkingów i placów,
• ręczne zamiatanie ciągów pieszych (chodników), placów,
• polewanie i zmywanie dróg.

 

W zakresie zimowego utrzymania, oferujemy:
• mechaniczne odśnieżanie ulic/jezdni, parkingów i placów wg obowiązujących standardów,
• ręczne odśnieżanie ciągów pieszych (chodników) oraz placów,
• usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej przy wykorzystaniu piasku, chlorku sodu/wapnia lub ich mieszanek,
• sprzątanie pozimowe polegające na mechanicznym usuwaniu piasku z ulic,
• załadunek i wywóz zalegającego śniegu z parkingów i placów,
• sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej (w workach lub luzem) wraz z transportem.

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!