Likwidacja dzikich wysypisk

Nasza firma oferuje jednostkom samorządowym, instytucjom państwowym, a także osobom prywatnym usługi lokalizowania, monitorowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Na zlecenie UM, ZGM, ADM i innych instytucji mieszczących się na terenie miasta realizujemy wspólnie projekt „przyjazne środowisko”, który ma na celu likwidację nielegalnie powstających wysypisk, których skupiska zazwyczaj znajdują się na terenach leśnych.

Oferujemy pomoc w sprawnym rozwiązaniu ww. problemów w krótkim czasie i na dogodnych warunkach. Do usuwania odpadów z dzikich wysypisk dostosowujemy odpowiedniej wielkości kontenery, a także specjalistyczne pojazdy. Odpady zebrane z monitorowanych lub wskazanych lokalizacji przekazujemy na wysypisko do składowania i/lub przetworzenia.

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!