Selektywna zbiórka odpadów

Dbanie o środowisko naturalne może przybierać wiele form, a jedną z najważniejszych z nich jest selektywna zbiórka odpadów. Segregowanie śmieci produkowanych przez domy prywatne i placówki użytku publicznego polega na wrzucaniu odpadów tego samego typu do odpowiednich pojemników, worków lub kontenerów, co pozwala na ich późniejszy recykling. Dodatkowym efektem tego typu działań jest też ograniczenie ilości śmieci składowanych na wysypiskach, co przekłada się na korzyści dla środowiska naturalnego. Wywóz posegregowanych śmieci to jedna z usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Kontenery, worki i pojemniki do segregacji

W naszej firmie dostarczamy pojemniki i kontenery typu „Dzwon”, „Paluszek” oraz „Bóbr”, a także kolorowe worki na śmieci. Z ich pomocą segregować można papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.

Usługę, jaką jest zbiórka selektywna odpadów, świadczymy na zlecenie zarządców budynków mieszkalnych oraz placówek użytku publicznego. Tak zwany odbiór śmieci „u źródła” to najprostszy sposób na to, by trafiły one prosto do punktów recyklingu. Odpady nietypowe, których nie można umieszczać w kontenerach i pojemnikach, można zaś oddać do jednego z punktów PSZOK, które znajdują się na terenie Warszawy.

Pojemniki, kontenery i worki do selektywnej zbiórki śmieci dostarczamy do klientów z Warszawy i innych regionów województwa mazowieckiego. W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub internetową.

Pojemniki typu Dzwon

Pojemniki typu Paluszek oraz Bóbr

Worki

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!