Selektywna zbiórka odpadów

System zbiórki selektywnej „u źródła” pozwala na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu cennych surowców wtórnych zawartych w odpadach i ponowne ich wykorzystanie w procesie odzysku i recyklingu. W efekcie odpady składowane na wysypiskach śmieci ulegają zasadniczemu ograniczeniu z wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego.

Oferujemy selektywną zbiórkę odpadów za pomocą:

pojemników typu Dzwon,

pojemników typu Paluszek oraz Bóbr,

 worków.

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!