Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego

Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie, np.: pralki, lodówki, sprzęt AGD, telewizory, komputery, sprzęt audio, telefony i inne.

Zużyte urządzenia to odpady niebezpieczne zawierające szkodliwe substancje, tj. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu.

Elektrośmieci należy oddawać kompletne do punktów zbierania, skąd trafiają do zakładów przetwarzania, gdzie są bezpiecznie demontowane. Elektrośmieci należy zbierać selektywnie. Należy je poddawać procesom: odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania substancji trujących.

Nasza firma prowadzi bezpłatny punkt zbiórki elektrośmieci przy ul. Płytowej 1 w Warszawie (RZSEiE nr rejestrowy E0013489Z).

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!